Onderzoek Advies Educatie
Ina Eskes
architectuurhistoricus | master of arts
 
   
Home     Projecten     Publicaties     Activiteiten     Contact

Projecten

Ter illustratie treft u hieronder een aantal gerealiseerde projecten/opdrachten aan:

Onderzoek/Advies

Interviews & teksten t.b.v. MLB galerie en haar wisselende exposanten (o.a. Erik-Jan Kruyssen, Ben Vollers, Fons Heijnsbroek, Daan Lemaire, Els Bannenberg, Irma Horstman, Charmaine Lenisa, Lies Verdenius, Tineke Brackel, Jaap Burger en Marjolein van Doorenmaalen) Amsterdam, 2013: www.mlbgalerie.nl
Review t.b.v. kunstenaar Shefqet Avdush Emini en zijn in 2011 tentoongestelde kunstwerken in resp. Den Haag & Amsterdam, 2012.
Architectuur, cultuurhistorisch onderzoek naar de locaties Groot Spriel en Wylerberg (Staatsbosbeheer), i.s.m. M. Kooiman; Beek & Kooiman, 2009.

Architectuur, cultuurhistorisch onderzoek Doetichem Oostelijke Randweg, i.s.m. M.Kooiman; Beek & Kooiman, 2008.

Onderzoek, advies, coördinatie; justitieël, gedragsdeskundig kader, Randstad/WSg, Amsterdam, 2007-2009; Realisatie rapportages, onderzoek & advisering klanten, participatie intern en extern overleg, waaronder die van rechtzaken.
Vooronderzoek en advies omtrent de ontwikkeling van Nieuwe landgoederen in Zuid-Holland, Stichting DSL, Rotterdam, 2006.
Onderzoek (evaluatie) en advies betreffende Belvederebeleid en programma, RACM/RCE, Vriens Archeo, Amersfoort, 2006.
Initiator Belvedereproject, Cultuur, architectuurhistorisch referentieboek voor nieuwe landgoederen. Landgoederen en lustoorden als landschap, Vu/ Stichting Architecturalia & M.Maring, realisatie 2004/05. Conceptontwikkeling, fondsenwerving, het doen van primair en secundair literatuuronderzoek, archiefonderzoek, het afnemen van interviews met personen uit zowel de vakwereld (o.a. landschapsarchitecten, architecten, projectontwikkelaars, wetenschappers) als daarbuiten, het maken van ruimtelijke analyses, het realiseren van teksten - Inhoud project.
Het doen van secundair onderzoek, archiefonderzoek en het realiseren van teksten t.b.v. de tentoonstellingscatologus: Licht, lucht en ruimte. Wonen in de jaren vijftig; over architectuur, stedenbouw en groenvoorziening in Amersfoort, STOA Ede/Amsterdam, 2003.
Interviews met acteurs Tom Hanks en wijlen Paul Newman, Richard D. Zanuck (Driving Mrs. Daisy) plus Dean Zanuck, bij de lancering van de film Road to Perdition (based on the graphic novel by Max Allan Collins and Richard Piers Rayner) van de regisseur Sam Mendes, verslaglegging persvoorstelling, particulier opdrachtgever, Amsterdam/Chicago, 2002.
Draag je steentje bij; onderzoek naar de leefomstandigheden van allochtonen in Alphen in de Rijn (pilotproject), realisatie projectvoorstel, theoretisch en emperisch onderzoek, in opdracht van SPARR Gouda, 1999-2000.

Samenstelling/Coördinatie

Docent kunstgeschiedenis particulier gezelschap, Amsterdam, 2012.
Seminarwatcher & schriftelijk reporter t.b.v. Stichting Geluid in Zicht, Amsterdam, 2010.
Living on the edge, i.s.m. NORTH,2006.
Samenstelling, presentatie tentoonstelling Uit & Thuis in Schalkwijk; een fotomozaïek van bewoners en hun vakantie; multicultureel buurtintegratieproject, in opdracht van de gemeente Haarlem/VWS, Haarlem, 1997.
Samenstelling lezingenreeks Kunst & Architectuur, Amsterdam, 2006.
Geef mij maar Amsterdam, een cursus over architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur, Amsterdam, 2002.

Voorselectie architectuurvoorbeelden/interviews, coördinatie, briefings inzake het boek: Bouwen aan boerderijen; Stichting 2003 Jaar van de Boerderij, Het Erfgoedhuis Amsterdam, Amsterdam, 2002.
Samenstelling jeugdkrant -voor onderwijs en losse verkoop- aan de hand van diverse onderzoeksvelden (historische geografie, stedenbouw, woongeschiedenis, kunstwerk van Ton Martens, materiele cultuur, oral history) bij de tentoonstelling Mensen over de vloer, een multidisciplinaire tentoonstelling over de 19de eeuwse Da Costabuurt, Amsterdams Historisch Museum, Amsterdam, 1996.