Onderzoek Advies Educatie
Ina Eskes
architectuurhistoricus | master of arts
 
   
Home     Projecten     Publicaties     Activiteiten     Contact

Activiteiten:

-Onderzoek: thematisch, (ontwerp) historisch, marktonderzoekgerelateerd

-Aquarelleren / tekenen (vanaf 1978)

Galerie

-Gastcollege Zomeratelier m.b.t. het thema 'En de wereld werd landschap' | Reiner Maria Rilke, Het Ontwerpinstituut, 2015.

-Deelname 'Kunst Natuurlijk' weekend, Kasteeltuinen Arcen te Limburg, zomer 2015.

-Gastweblog Atria Ontmoet, Kenau (film), 2014.

-Deelname expositie 'De Troonswisseling' (met 3 werken van mijn hand), locatie: Augustinusklooster, Graafseweg 274, Nijmegen, 5 mei (opening) tot 22 juli 2013.

-Deelname groepstentoonstelling portretten, gebouw De Wending Witte de Withstraat Amsterdam i.s.m. galerie De Stoker, december 2012 en januari 2013.

-Deelname aan 'De Zachte Atlas Mercatorbuurt', 2012.

-Volgen van workshops tekenen & schilderen:Wackers Academie/Maarten Welbergen vanaf 2011, Portretmaand galerie De Stoker: 2012,2013,2014, Anita Walsmit-Sacks|Hortus Leiden; zomercursus 2012, Portretsessies atelier Maroesja Lacunes, vanaf 2012. Bert Osinga, Het portret, 2013.

-Interview t.b.v. Heemkundig genootschap NB: m.b.t. de landelijke Open Monumenten Dag 2012 'Groen van Toen'; Landgoed Haverleij te Engelen, 2012.

-Organisatie/productie 'Project Parkstraat' i.s.m. derden, Amsterdam, 2012.

-Rondleiden (potentiële) ondernemers in het kader van 'Geef om de Jan Eef', Amsterdam, 2011.

-Deelname Pop-up Park dag & bewonerscie 'de tuin van Jan', Amsterdam, 2011/12.

-Bestuurslid & coördinator studiegroep De Vrije Tuinlieden - tuinhistorisch genootschap Cascade -resp. tot medio 2009/medio 2011.

-Juni Kunstmaand, 2009, Buitenbeelden in de Baarsjes

Zo. 28-06 13.30 u - Start bij Het Sieraad, Postjesweg 1 Amsterdam
Ina Eskes info@ina-eskes.nl, tel. 06-13223719

Er zijn vele pareltjes te ontdekken in De Baarsjes. Architectuurhistoricus Ina Eskes vertelt tijdens een fietsrondleiding over de status en betekenis van (actuele) beeldende buitenkunst, oude en nieuwe architectuur en natuur. Tevens wordt een aantal binnentuinen en parken bezocht en licht zij het oorspronkelijk stedenbouwkundige plan toe. De rondleiding wordt afgesloten met een bezoek aan het Sportplaza Mercator, het door het architectenbureau Venhoeven cs ontworpen zwembad in zijn groene jas (Copijn Utrecht).

-Wandelend Architectuurdebat - Wandeling langs onder andere Het Sieraad, de Chassékerk en de Jeruzalemkerk

     
Datum:   Zaterdag 21 juni 2008
Aanvang:   14.00 uur
Verzamelpunt:   Voor de ingang van gebouw Het Sieraad, Postjesweg 1
Deelname:   € 4 per persoon
Aanmelden   Vooraf aanmelden, ga naar contact

Nooit stil gestaan bij de architectuur in De Baarsjes? Ina Eskes en Willem Jan de Hek geven je de mogelijkheid om De Baarsjes op een andere manier te leren kennen. Door een 'walking talking tour' over architectuur, stedenbouw en landschap in retrospectief en perspectief ontdekt een ieder de echte Baarsjes. Tijdens de wandeling sta je stil bij de geschiedenis, de status en het toekomstig functioneren van enkele publieke gebouwen. In het kader van '2008 Jaar van het Religieus Erfgoed', verkennen we enkele Baarsjeskerken. Met deze w.t.t. krijg je meer inzicht in het ruimtelijk en esthetisch functioneren van gebouwen, straten, pleinen, parken, en beeldende kunst in relatie tot elkaar.

•Cursussen

Lezingenreeks inzake Kunst en Architectuur, Amsterdam, 2006:
- Kastelen, van chique Loirepaleizen tot en met sprookjeskastelen in Disneyland Parijs
- Recreatie als sportief kunst en architectuurthema
- De mens is een dier. Het dier een persoon. Een andere blik op het dier in de eigentijdse kunst (samenstelling / presentatie kunsthistorica drs Ans Bolt)
- Binnenshuis: Van interieurkunst tot Ikea-meubels. Trendzetters en trendvolgers
- Het portret
Geef mij maar Amsterdam: een cursus over architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur (lezingen & rondleidingen), Amsterdam, 2002.