Onderzoek Advies Educatie
Ina Eskes
architectuurhistoricus | drs. master of arts
 
   
Home     Projecten     Publicaties     Activiteiten     Contact
View Ina Eskes's profile on LinkedIn

Allereerst volgde ik, naast mijn toenmalige job, de deeltijdopleiding Kunst, Cultuur & Educatie (variant Museaal) aan de Hogeschool Holland, waarna ik enkele jaren later doorstroomde naar de Vrije Universiteit in Amsterdam om een opleiding tot Architectuurhistoricus te voltooien.

Tijdens deze studies maakte ik nader kennis met de theorie & praktijk van archeologie, tuin en landschapsarchitectuur, beeldende kunst, bouwkunst, stedenbouw, ruimtelijke ordening, monumentenbeheer & actualiteit, museumeducatie en erfgoedstudies van stad en land.

Aanleiding voor het volgen van beide studies vormde onder meer een mateloze interesse, en diverse reizen in en buiten Europa.
Reizen maakt nog altijd een belangrijk deel uit van mijn leven, hetzij werkgerelateerd, privé, of literair, in de breedste zin des woords.

Mijn werkzaamheden zijn uiteenlopend van aard, evenals de opdrachtgevers waarvoor ik werkzaam ben. Variërend van stichtingen, bedrijven, bureaus, particulieren of (semi)overheden.Tevens initieer ik bij gelegenheid op persoonlijke titel (onderzoeks)projecten.

Onderzoek

Cultuurhistorisch onderzoek naar architectuur, tuin & landschapsarchitectuur, stedenbouw, ruimtelijke ordening, infrastructurele zaken, leefgewoonten in relatie tot de gecreëerde omgeving, architecten, kunstenaars, kunstwerken, families en naar aanleiding van uiteenlopende thema’s
Beleidsmatig: inspelend op de actualiteit; terugblik en vooruitzicht
Ontwerp & Geschiedenis

Advies

Contemporaine (beleids)ontwikkelingen in het landelijk & stedelijk gebied.
Erfgoedzaken & maatschappelijke vraagstukken
Samenstelling programma’s & coördinatie

Presentatie

Educatief materiaal, cursussen, samenstelling & organisatie tentoonstelling, rondleidingen, publicaties