Onderzoek Advies Presentatie Educatie
Ina Eskes
kunst/architectuurhistoricus
 
   
Home     Projecten     Publicaties     Activiteiten     Contact
View Ina Eskes's profile on LinkedIn

Naast mijn voormalige job als medisch maatschappelijk werker, coördinator, bevoegd stagebegeleider & de opvoeding van mijn zoon, volgde ik allereerst de deeltijdopleiding Kunst, Cultuur & Educatie (variant Museaal) aan de Hogeschool Holland, waarna ik, enkele jaren later, doorstroomde naar de Vrije Universiteit in Amsterdam om een opleiding tot Architectuurhistoricus te voltooien.

Tijdens deze studies maakte ik nader kennis met de theorie & praktijk van archeologie, tuin en landschapsarchitectuur, beeldende kunst, bouwkunst, stedenbouw, ruimtelijke ordening, monumentenbeheer & actualiteit, museumeducatie en erfgoedstudies van stad en land.

Aanleiding voor het volgen van beide studies vormde onder meer een mateloze interesse, en diverse reizen in en buiten Europa. Eén van de vele locaties die ik als 20 jarige bezocht is bijvoorbeeld het Nishat Bagh tuincomplex in Kashmir te India, met haar indrukwekkende cascade.
Ook bezocht ik toentertijd diverse paleiscomplexen in Radjasthan (India), batakhuizen gelegen rondom het Tobameer te Indonesië, hotspots, musea, tuinen, paleizen, huizen, tempels, natuurgebieden, landschappen, kleine nederzettingen, en oude en nieuwe stedelijke gebieden in Singapore, Bangkok, Bombay, Delhi, Katmandu, Jeruzalem, Cairo, Wenen en tal van overige Europese steden.
Van de vele locale mensen en reizigers die ik gaandeweg leerde kennen, leeft een aantal voort in mijn leven, herinneringen, reisdagboeken en in mijn hart; zoals de jonge ondernemende Birgit Wilms uit Bremen, sindsdien vermist, in de Himalaya. Een wereldplek waar hemel en aarde elkaar bijna raken.
Reizen maakt nog altijd een belangrijk deel uit van mijn leven, hetzij werkgerelateerd, privé, of literair, in de breedste zin des woords.

Mijn werkzaamheden zijn uiteenlopend van aard, evenals de opdrachtgevers waarvoor ik werkzaam ben. Variërend van stichtingen, bedrijven, bureaus, particulieren of (semi)overheden.Tevens initieer ik op persoonlijke titel (onderzoeks)projecten.

Onderzoek

Cultuurhistorisch onderzoek naar architectuur, tuin & landschapsarchitectuur, stedenbouw, ruimtelijke ordening, infrastructurele zaken, leefgewoonten in relatie tot de gecreëerde omgeving, architecten, kunstenaars, kunstwerken, families en naar aanleiding van uiteenlopende thema’s
Beleidsmatig: inspelend op de actualiteit; terugblik en vooruitzicht
Ontwerp & Geschiedenis

Advies

Contemporaine (beleids)ontwikkelingen in het landelijk & stedelijk gebied, maatschappelijke vraagstukken
Erfgoedzaken
Samenstelling programma’s, conceptontwikkeling, coördinatie

Presentatie

Educatief materiaal, cursussen, lezingen, samenstelling, organisatie tentoonstellingen, publicaties